რადიოსიხშირეთა რუკა

რადიოსიხშირეთა რუკაზე ფერებით აღნიშნულია რადიორეგლამენტიდან რადიოკავშირის სამსახურების მიხედვით რადიოსიხშირეთა განაწილება საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) პირველი რეგიონის ქვეყნებისათვის (საქართველო განეკუთვნება ამ რეგიონს), ხოლო კურსორის გატარებით ფერად ბლოკებზე, ქვემოთ იწერება შესაბამისი გამოყენებები საქართველოს დონეზე. სამსახურების განაწილების ნაწილში კურსორის დაკლიკვით შესაძლებელია შესაბამისი სამსახურის ჩართვა ან ამორთვა. ფილტრის საშუალებით შესაძლებელია კონკრეტული სიხშირის ან დიაპაზონის არჩევა, ხოლო თითოეული ფერადი ბლოკის მარჯვენა კუთხეში დაკლიკვით (ცხრილის ჩვენება/ცხრილის დამალვა) შესაძლებელია მთლიანი ინფორმაციის ცხრილის სახით ჩვენება. რუკაზე ასევე მოცემულია კონკრეტული რადიოსიხშირული დიაპაზონებისათვის მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების ლიცენზიის მფლობელი კომპანიები.

-დან

განაწილება

Legend

    იტვირთება...…